Privacybeleid van de website www.ferien-suedtirol.com

 1. Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

  De firma Matscher Ferien KG van Silke Matscher & Co. (hierna te noemen "DAS MATSCHER") exploiteert het 4-sterrenhotel Residence & Garden Hotel DAS MATSCHER.

  Deze website wordt beheerd om informatie te geven over het hotel, de accommodatie, het wellnessgedeelte, alle aanbiedingen en prijzen.

 2. Vrijwillig verstrekken van uw persoonlijke gegevens

  Je bent niet verplicht om persoonlijke gegevens aan DAS MATSCHER te verstrekken.

 3. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

  Verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is de Residence & Garden Hotel DAS MATSCHER, in de persoon van de huidige vertegenwoordiger, met maatschappelijke zetel in I-39057 Eppan/Berg (BZ), Turmbachweg 33, Zuid-Tirol/Italië, registratie-, belasting- en btw-nummer IT02515130215, e-mail: , telefoon: +39 0471 66 40 14.

 4. Gegevensverwerking bij bezoek aan de website

  1. Logbestanden

   U kunt deze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, registreert ons systeem echter automatisch gegevens en informatie in zogenaamde logbestanden, zoals

   • Informatie over het type browser en de gebruikte versie,
   • het besturingssysteem van de gebruiker
   • Datum en tijd van toegang,
   • Site via welke de gebruiker op de website is gekomen
   • Overschakelen naar andere sites op de website
   • Aantal bekeken sites en verblijfsduur
   • Aantal gevraagde gegevens
   • Status van toegang (bijv. bestand overgedragen, bestand niet gevonden, etc.)
   • IP-adresgegevens, locatie, opgeslagen taal

   De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast hebben we deze gegevens nodig om onze website te optimaliseren en een probleemloze werking te garanderen. Wij kunnen hieruit geen conclusies trekken over uw persoon. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, lit. f, DSGVO.

   Aangezien het verzamelen van deze gegevens absoluut noodzakelijk is voor het functioneren van onze website, is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om hier bezwaar tegen te maken.

  2. Cookies

   Om u in staat te stellen onze website gemakkelijk en veilig te gebruiken, maken we gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de bezoekers van onze website. Deze bestanden stellen ons ook in staat om het gedrag van de gebruikers van onze website op verschillende apparaten te analyseren. De verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, lit. f, DSGVO.

   Onze website maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies, d.w.z. cookies die zorgen voor de goede werking van onze website en het gebruik ervan.

   De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de cookies:

   • geanonimiseerde IP-adressen en taalinstellingen;
   • technisch onnodige of analysecookies, waarmee we informatie kunnen verzamelen over het aantal gebruikers en hun navigatiegedrag;
  3. Google Analytics

   We gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. De hieruit verkregen gegevens worden gebruikt om onze website en advertentiemaatregelen te optimaliseren.

   Google Analytics is een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) en Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Google Analytics registreert voornamelijk de interacties van bezoekers (gebruikers) op websites met behulp van zijn eigen cookies.

   Google verwerkt gegevens over websitegebruik namens ons en is contractueel verplicht om maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

   Tijdens uw bezoek aan de website worden onder andere de volgende gegevens geregistreerd:

   • Browser type/versie
   • Gebruikt besturingssysteem
   • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
   • Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres)
   • Tijd van de serveraanvraag.

   Gebruikers kunnen cookies uitschakelen of individueel verwijderen. Google Analytics ondersteunt ook een optionele browser add-on. Als gebruikers deze installeren en activeren, wordt voorkomen dat hun gegevens door Google Analytics worden verzameld wanneer ze websites bezoeken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Het privacybeleid van Google is hier te vinden (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

  4. Google-kaarten

   Deze website maakt gebruik van Google Maps, inclusief StreetView. Google Maps is een dienst die wordt beheerd door Google LLC voor het weergeven van kaartinformatie, waarmee u deze inhoud rechtstreeks in uw eigen pagina kunt opnemen. Google Maps kan cookies en gebruikersgegevens gebruiken.

  5. Google Recaptcha

   Deze website maakt gebruik van Google Recaptcha. Google Recaptcha is een service van Google LLC als beveiligingsmaatregel die de website beschermt tegen spam. Google Recaptcha kan cookies gebruiken.

  6. Youtube

   Deze website maakt gebruik van Youtube. Youtube is een videoplatform dat wordt beheerd door Youtube LLC en waarmee video's kunnen worden opgenomen in de website. Youtube kan cookies gebruiken.

  7. Opslagperiode

   In principe slaan we uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

  8. Profilering

   Uw bezoek aan onze website leidt niet tot (geautomatiseerde) profilering.

 5. Verstrekking van gegevens aan derde landen of internationale organisaties

  Binnen het kader van de door Google en haar dochterondernemingen aangeboden diensten kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EU. Deze gegevensoverdrachten vinden plaats binnen het kader van de geldende bepalingen voor gegevensbescherming, in het bijzonder art. 45 e.v. van de DSGVO. DSGVO. In dit verband wordt specifiek verwezen naar het zogenaamde EU-VS Data Privacy Framework (DPF), waaronder Google zichzelf heeft gecertificeerd (https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  Met uitzondering van deze gevallen worden persoonsgegevens niet doorgegeven aan een ontvanger in een derde land of een internationale organisatie. In het tegenovergestelde geval zal DAS MATSCHER een afzonderlijke toelating van u verkrijgen en de overdracht uitvoeren in overeenstemming met Art. 45 en volgende van de GDPR.

 6. Rechten van de betrokkene

  1. Recht op informatie

   Je hebt recht op informatie over:

   • de oorsprong van de persoonlijke gegevens;
   • het doel en de modaliteiten van de verwerking;
   • het gebruikte systeem als de gegevens elektronisch worden verwerkt;
   • de belangrijkste gegevens ter identificatie van de rechthebbende, de verantwoordelijke personen en de benoemde vertegenwoordiger;
   • de personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die er kennis van kunnen nemen als aangewezen vertegenwoordigers op het nationale grondgebied, als verantwoordelijken of als gedelegeerden.
  2. Weigering

   Indien u de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling niet of niet tijdig verstrekt, kan DAS MATSCHER niet garanderen dat de website naar behoren zal functioneren en aanvaardt DAS MATSCHER bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw weigering, noch ten opzichte van u, noch ten opzichte van derden.

  3. Recht op rectificatie, uitwissing, beperking en bezwaar

   U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen of om de verwerking van uw gegevens te beperken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Een verzoek hiertoe kan informeel worden gericht aan DAS MATSCHER. Indien de functionaliteit van de website niet kan worden behouden door de uitoefening van dit recht, bijvoorbeeld omdat noodzakelijke gegevens niet langer beschikbaar zijn, aanvaardt DAS MATSCHER geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit uw wangedrag, noch ten opzichte van u, noch ten opzichte van derden.

  4. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

   U hebt het recht om een klacht in te dienen over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens bij een toezichthoudende autoriteit die hiertoe is aangewezen door de Italiaanse staat (momenteel de Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming Garante per la protezione dei dati personali).

  5. Levering van kopieën

   U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die DAS MATSCHER verwerkt. Kopieën zullen elektronisch worden verzonden, tenzij u specifiek om een papieren kopie verzoekt. Indien meer dan één kopie wordt aangevraagd, kan DAS MATSCHER hiervoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

  6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

   U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan DAS MATSCHER hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om uw gegevens zonder belemmering te laten overdragen aan een andere door u aangeduide persoon.